top of page

SCANDINAVIAN PROPERTY MAGAZINE

Estate Media udgiver i forbindelse med MIPIM et specielt messe magasin. Det engelsksprogede  magasin udgives og uddeles fra den dansk­svenske stand på ejendomsmessen MIPIM, der afhol­des i Cannes i marts måned. Magasinet distribueres også flere andre steder i forbindelse med messen. Magasinet udgives i samarbejde med Copenhagen Capacity og Malmö Stad. Det følgende år distribueres magasinet af Copenha­gen Capacity, Københavns Kommune og Malmö Stad til virksomheder som de er i dialog med.

Deltager din virksomhed på MIPIM, er annon­cering i Scandinavian Property Magazine den helt rigtige måde at understøtte delta­gelsen, så der opnås den største effekt ved tilstedeværelsen på messen.
Tilkøb annonce i den årlige Mipim Reportagen online, der udgives efter messen.

bottom of page